NEWS
2018/07/18 模擬授業を開催しました。
2018/07/17 オープンキャンパス事前指導講演会を開催しました。
2018/06/28 夏のオープンキャンパス特集ページを公開しました
2018/06/25 電子系専門学校のオープンキャンパスに参加してきました
2018/06/22 専門学校指導のための特別セミナーお申込み開始しました
2018/06/20 保護者見学会を実施しました
2018/05/24 進路ガイダンスを開催しました